Warmtepomp laten plaatsen?
Vraag online offerte aan.

Warmtepomp rendement

Om het rendement van een warmtepomp te kunnen meten, werd er een prestatiecoëfficiënt in het leven geroepen: COP. Deze afkorting ben je op onze site al regelmatig eens tegengekomen. Warmtepompen gebruiken elementen die aanwezig zijn in de natuur en met een beetje arbeid (de compressor die energie verbruikt) zet ze deze om in warmte.

Op die manier is het eenvoudig vast te stellen dat warmtepompen een rendement hebben van meer dan 100%. De COP (Coefficient Of Performance) moet je in staat stellen verschillende warmtepompen te kunnen vergelijken.

Het rendement van een warmtepomp kan je eenvoudig beschrijven als het verschil tussen de opgewekte warmte minus de energie die nodig is om deze warmte te kunnen produceren.

 

Waarop letten bij aankoop warmtepomp?

Warmtepompen rendement is afhankelijk van de warmte die ze uit de warmtebron daalt. In de winter is het kouder, daalt dus de omgevingswarmte en daarmee daalt ook het rendement van de warmtepomp. We dienen daarom een onderscheid te maken tussen de maximale en het gemiddeld rendement.

Fabrikanten durven al vaak promotie maken met enkel het maximum rendement, maar dit is bij een gunstige situatie gemeten. Het gemiddelde rendement is een belangrijker gegeven. Om een voorbeeld te geven: Het maximum rendement van een warmtepomp kan 5,6 COP zijn (uitzonderlijk hoog) maar het maximum rendement van diezelfde warmtepomp kan dalen tot 2 COP in de winter.

In principe gaat men uit van een gemiddeld rendement van 3 a 3,5 COP voor een goede warmtepomp. Via onze offertepagina kan je een prijs op maat ontvangen voor het laten plaatsen van een warmtepomp.

 

Warmtepomp SPF

SPF (Seasonal Performance Factor) is ook een indicator, zoals COP, om het rendement te kunnen bepalen van een warmtepomp. Het enige verschil is dat COP wordt berekend aan de hand van nominale voorwaarden (bijvoorbeeld een constante brontemperatuur van 10° Celsius), terwijl SPF het gemiddelde rendement berekent van een volledig stookseizoen. SPF houdt rekening met mechanische, elektrische en thermische verliezen en is daardoor een nog betere maatstaf om warmtepompen te kunnen vergelijken.

 

Rendement van een warmtepomp bepalen

Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van verschillende factoren. Het type warmtepomp is een belangrijke factor om het rendement te kunnen bepalen. Zo hebben warmtepompen die hun warmte uit de aardbodem halen meestal een hoger rendement dan warmtepompen die hun warmte uit de lucht zullen halen. In de winter zal een lucht waterpomp meer energie moeten verbruiken om deze op te warmen waardoor hun rendement daalt.

De isolatie van je woning is ook een cruciale factor. Het is immers nodig dat je woning al goed geïsoleerd is, anders heeft een warmtepomp weinig zin. Warmtepompen werken meestal met temperaturen van maximaal 40° Celsius. Het is dus belangrijk dat er tijdens het proces zo min mogelijk warmte verloren gaat om het rendement van een warmtepomp te kunnen garanderen.

De bodem waaruit de warmte zal ontgonnen worden is ook een belangrijke factor. Bepaalde types grond zorgen nu eenmaal voor een beter rendement. Zo zal een leemgrond meer rendement behalen dan een droge zandgrond.

Andere factoren die het rendement van een warmtepomp beïnvloeden zijn de weersomstandigheden, het type woning waarin je verblijft, de locatie van je woning, het aantal bewoners en de behoefte aan energie. Voor een prijs op maat voor het laten installeren van een warmtepomp, kan je op onze offertepagina terecht.

 

Types warmtepompen met het beste rendement

Dankzij een onderzoek van KULeuven en het De Nayer Instituut is het mogelijk om de verschillende types warmtepompen netjes naast elkaar te zetten zodat we ze kunnen vergelijken op hun rendement. Het onderzoek heeft 17 soorten warmtepompen opgemeten en bijgehouden voor een volledig stookseizoen. Dit houdt dan ook in dat het rendement wordt uitgedrukt in SPF.

Type warmtepomp Gemiddelde SPF
Water/water warmtepomp 3.9
Horizontaal bodem/water warmtepomp 4.0
Verticale bodem/water warmtepomp 4.7
DX/water warmtepomp 3.2
Lucht/water warmtepomp 2.8

Hieruit kunnen we duidelijk de conclusie trekken dat warmtepompen die grond als warmtebron hebben het hoogste rendement geven.

 

Warmtepomp besparing ten opzichte van aardgas

Bij een aardgasketel staat 1 kWh aardgas ongeveer gelijk aan 1 kWh aan warmte. Vervang je dus een aardgasinstallatie door een warmtepomp met COP 3,5 dan verbruik je dus 3,4 keer minder elektriciteit dan aardgas.

Een goede energiebesparing kan dus behaalt worden met quasi alle warmtepompen. De overheid raadt echter wel aan warmtepomp aan met een COP van minimaal 3. Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende warmtepomp systemen, is het belangrijk om ook rekening te houden met de SPF (Seasonal Performance Factor). Deze houdt namelijk rekening met schommelingen in de buitentemperatuur. De SPF van een warmtepomp wordt bepaald als de verhouding van de nuttig verkregen warmte over de som van alle verschillende elektrische verbruikers van het systeem (circulatiepomp, regeling, compressor, ventilator, …)

De installatie van een warmtepomp is duurder dan een installatie op gas. De energiebesparing is dus de grootste factor om te bepalen in welke mate deze kost kan terugverdient worden.
Zonder rekening te houden met premies en subsidies en te rekenen voor een gezin van 4 in een normale woningsituatie kunnen we concluderen dat de terugverdientijd van de meerkost van een warmtepomp ongeveer 7 jaar bedraagt.

 

Warmtepomp besparing ten opzichte van stookolie

De prijzen voor de installatie van een warmtepomp en een stookolie verwarmingsinstallatie zijn ongeveer hetzelfde. Er is eigenlijk ook niemand die verwacht dat de stookolie prijzen zullen dalen en zelfs nu is de verbruikskost van een warmtepomp veel lager.

Een belangrijk gegeven is het onderhoud. Een stookolie installatie moet je verplicht jaarlijks laten onderhouden, terwijl het onderhoud bij een warmtepomp quasi nihil is. Bijkomend voordeel van een warmtepomp tegenover een stookolie installatie is dat er ook geen schoorsteen nodig is die anders ook geveegd moet worden.

Deze site maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke ervaring te bieden. Bij gebruik van onze site gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees meer.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close