Warmtepompenadvies.be
Info & advies over warmtepompen en hun prijzen.
Vergelijk meer dan 240 erkende installateurs online!
header image
Warmtepompenadvies.be

Warmtepomp installatie: vergunning nodig?

Wanneer je een warmtepomp wenst te installeren, zal er in bepaalde gevallen een vergunning nodig zijn. In andere gevallen zal er een meldingsplicht zijn. Je doet er altijd goed aan om tijdig te informeren bij je gemeente over een stedenbouwkundige vergunning, maar we overlopen alvast alles eens kort.

Voor de boring voor een warmtepomp installatie heb je in principe geen aparte bouwvergunning nodig, maar in sommige gevallen wel een milieuvergunning. In september 2011 is deze wetgeving een beetje gewijzigd waardoor je nu moet opzoeken in een online databank of er een vergunning nodig is voor het adres.

 

Wanneer is er een vergunningsplicht?

Wanneer een grote warmtepomp wordt geïnstalleerd voor huishoudelijke doeleinden (= met een totale geïnstalleerde drijfkracht van de warmtepomp van meer dan 200 kW).
Indien grondwater (met pomp- en retourput) als warmtebron wordt toegepast.
Als een verticale bodemwarmtewisselaar als bron wordt toegepast, waarbij dieper dan 50 meter wordt geboord.
Als een horizontale of verticale bodemwarmtewisselaar wordt toegepast die een warmtedragend medium met gevaarlijke stoffen bevat. Hieronder valt niet de mengeling van water met glycol.

Sinds september 2011 is de wetgeving wel gewijzigd: De verplichting om een milieu- of bouwvergunning aan te vragen hangt af van je woonplaats. Via een database voor de ondergrond in Vlaanderen kan je nagaan vanaf welke diepte je een bepaalde vergunning nodig hebt. Bezoek deze website voor meer info.

 

Wanneer is er een meldingsplicht?

Wanneer er geen vergunningsplicht is, zal er vaak wel een melding moeten gedaan worden. Dit is het geval wanneer:

  • De warmtepomp een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 5 kW heeft;
  • Er gebruikt wordt gemaakt van een verticale bodemwarmtewisselaar waarbij maximaal tot 50 meter wordt geboord.

 

Grondwaterheffing.


Indien grondwater wordt toegepast met een pompput en retourput, dan moet er in principe grondwaterheffing betaald worden. Deze kan onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk vrijgesteld worden. Een vrijstelling is mogelijk voor het deel van het opgepompte grondwater waarvoor kan aangetoond worden dat het wordt teruggevoerd in dezelfde watervoerende laag.

 

Offertes voor warmtepompen ontvangen?

Kies voor een erkend installateur en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van jouw warmtepomp. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende installateurs